Výpočet ceny strechy

Čo máte spraviť?

Kalkulácia striech, cenové ponuky  – Ak máte k dispozícii projektovú dokumentáciu, resp. výkresy na úrovni stavebného povolenia (vo formáte pdf, jpg, dwg) kompletne okótovaný, pošlite nám výkres pôdorysu alebo výkres pôdorysu strechy, pohľady a rezy (na ktorých bude vidieť sklon strechy a vodorovný rozmer vypustenia strechy pri odkvape).

– Ak to nemáte k dispozícií, môžete to nakresliť aj Vy jednoducho rukou. Náčrt musí obsahovať pôdorysné rozmery strechy, sklon strechy, alebo presnú dĺžku krokví. Môžte priložiť fotografie budovy.

– Označte typ strechy s príslušnými rozmermi a výškou strechy v cm. Zadajte druh a názov strešnej krytiny, tiež uveďte povrchovú úpravu, farbu. Iné doplnky ako strešné okná a výlezy, uviesť typ, počet, rozmery. Koľko komínov prestupuje strechou s rozmermi.

Uveďte čislo Vášho telefónu alebo mobilu (ak by sa vyskytla otázka z našej strany na doplnenie údajov)

DÔLEŽITÉ, počítať budeme s údajov, ktoré nám zadáte, takže presnosť podkladov určí aj presnosť výpočtu potreby materiálu!

 

Typ a rozmer strechy

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Typ 7

Typ 8

Výška strechy

a – dĺžka cm b – dĺžka cm c – dĺžka cm        d – dĺžka cm
1 – sklom strechy (alebo dĺžka krokvy) 2 – sklom strechy (alebo dĺžka krokvy)
3 – sklom strechy (alebo dĺžka krokvy) 4 – výška strechy (cm)
5 – výška odkvapovej hrany (cm) Počet odkvapových zvodov

 

Druh strešnej krytiny a povrchová úprava, farba.

Pálená krytina Betónová krytina Plechová krytina
TONDACH KM BETA BLACHOTRAPÉZ
RÖBEN TERRAN MASLEN
BRAMAC SATJAM

Kontaktný formulár