header
Akcia betónová krytina od 5,30 €/m2, farebná škridla Terran na strechu
Akcia plechová krytina od 4,93 €/m2, farebný plech na strechu
Akcia keramická pálená krytina od 6,99 €/m2, farebná škridla na strechu

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL

 

FARMÁRSKE SKRUTKY

 FARMÁRSKE SKRUTKY S EPDM
A HLINÍKOVOU PODLOŽKOU
 FARMÁRSKE SKRUTKY S EPDM
A HLINÍKOVOU PODLOŽKOU
 FARMÁRSKE SKRUTKY AL S EPDM
A HLINÍKOVOU PODLOŽKOU
 FARMÁRSKE SKRUTKY AL S EPDM
A HLINÍKOVOU PODLOŽKOU
Farmárske skrutky  rozmer mm
 4,8 x 20
 - pozinkované
 - lakované
Farmárske skrutky  rozmer mm
 4,8 x 35
 4,8 x 60
 4,8 x 80
 - pozinkované
 - lakované
Farmárske skrutky  rozmer mm
 5,5 x 20
 - pozinkované
 - lakované
Farmárske skrutky  rozmer mm
 5,5 x 35
 - pozinkované
 - lakované

 

SAMOVRTNÉ SKRUTKY

 GT 3 - SAMOVRTNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU  GT 5 - SAMOVRTNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU  GT 6, 8 - SAMOVRTNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU  GT 12 - SAMOVRTNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU
Samovrtné skrutky  rozmer mm
 4,8 x 16
 4,8 x 19
 4,8 x 22
 4,8 x 25
 4,8 x 32
 - pozinkované
 - v odtieňoch RAL
Samovrtné skrutky  rozmer mm
 5,5 x 19
 5,5 x 25
 5,5 x 33
 5,5 x 38
 5,5 x 50
 5,5 x 70
 5,5 x 90
 - pozinkované
 - v odtieňoch RAL
Samovrtné skrutky  rozmer mm
 6,3 x 22
 6,3 x 32
 5,5 x 24
 - pozinkované
 - v odtieňoch RAL
Samovrtné skrutky  rozmer mm
 5,5 x 35
 5,5 x 51
 5,5 x 67
 - pozinkované
 - v odtieňoch RAL

 

SAMOVRTNÉ SKRUTKY

PRE SENDVIČOVÉ PANELY                 SAMOVRTNÉ FASÁDNE SKRUTKY

 GT 6 SP - SAMOVRTNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU  GT 12 SP - SAMOVRTNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU  GTA - SAMOREZNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU  GTB - SAMOREZNÉ SKRUTKY S EPDM A POZINK. PODLOŽKOU
Samovrtné skrutky  rozmer mm
 5,5 x 65
 5,5 x 90
 5,5 x 110
 5,5 x 125
 5,5 x 150
 5,5 x 175
 5,5 x 230
 5,5 x 275
  - pozinkované
Samovrtné skrutky  rozmer mm
 5,5 x 90
 5,5 x 110
 5,5 x 130
 5,5 x 150
 5,5 x 175
 5,5 x 230
  - pozinkované
Samorezné skrutky  rozmer mm
 6,5 x 20
 6,5 x 32
 6,5 x 38
 6,5 x 50
 6,5 x 75
 6,5 x 90
 6,5 x 100
 6,5 x 115
 6,5 x 130
 6,5 x 150
 - pozinkované
Samorezné skrutky  rozmer mm
 6,3 x 20
 6,3 x 32
 6,3 x 38
 6,3 x 50
 6,3 x 75
 6,3 x 90
 6,3 x 100
 6,3 x 115
 6,3 x 130
 6,3 x 150
 - pozinkované

 

TRHACIE NITY

 NITY TRHACIE S PLOCHOU HLAVOU  NITY TRHACIE S PLOCHOU HLAVOU  NITY TRHACIE S PLOCHOU HLAVOU  NITY TRHACIE S PLOCHOU HLAVOU - INOX
Nity trhacie  špecifikácia
 nit/tŕň
 hliník/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 6
 3,2 x 8
 4,0 x 10
 4,0 x 12
 4,0 x 14
Nity tesniace  špecifikácia
 nit/tŕň
 oceľ/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 6
 3,2 x 8
 4,8 x 8
 4,8 x 10
 4,8 x 12
Nity trhacie  špecifikácia
 nit/tŕň
 meď/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 6
 3,2 x 8
 4,0 x 8
 4,0 x 10
 
Nity trhacie  špecifikácia
 nit/tŕň
 meď/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 6
 3,2 x 8
 4,0 x 8
 4,0 x 10
 

 

VODOTESNÉ TRHACIE NITY

 NITY TESNIACE  NITY TESNIACE  NITY TESNIACE
Nity tesniace  špecifikácia
 nit/tŕň
 hliník/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 6,5
 4,0 x 8
 4,0 x 9,5
Nity tesniace  špecifikácia
 nit/tŕň
 meď/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 9,5
 4,0 x 8,0
 4,0 x 10
Nity tesniace  špecifikácia
 nit/tŕň
 oceľ/oceľ

 rozmer mm
 3,2 x 6
 4,0 x 10

 

KLAMPIARSKE A STREŠNÉ KLINCE

 ONDUFIX  - STREŠNÉ KLINCE  GUTTAFIX - STREŠNÉ KLINCE  KLAMPIARSKE KLINCE S EPDM PODLOŽKOU  KLAMPIARSKE VRUTY S EPDM PODLOŽKOU
Strešné klince ONDUFIX  rozmer mm
 3,1 x 70
- červená3009
- zelená 6005
- hnedá 8017
- čierna 9005
-tehl.červ.8004
Strešné klince GUTAFIX  rozmer mm
 2,8 x 70
 - červená
 - zelená
 - hnedá
 - čierna

Klampiarske klince s EPDM podložkou  rozmer mm
 3,5 x 30
 3,5 x 40
 3,5 x 50
 -pozinkované
Klampiarske vruty s EPDM podložkou  rozmer mm
 4,5 x 25
 4,5 x 35
 4,5 x 45
 4,5 x 65
 4,5 x 80
 - nerezové
 - pomedené
 VICHROVÉ SPONY    LEPENKÁČE    KLINCE ANCHOR - POZINKOVANÉ      
 -pozinkované
 - medené
Lepenkáče  rozmer mm
 3,5 x 25
 3,5 x 30
 2,8 x 28
 2,8 x 32
 -pozinkované
 - medené
Klince anchor PZ  rozmer mm
 4,0 x 40
 4,0 x 50
 4,0 x 60
 4,0 x 75
 -pozinkované
   

 

DOPLNKY

 OPRAVNÉ FARBY V SPREJI  OPRAVNÉ FARBY - MINI (LAK)  UŤAHOVACÍ MAGNETICKÝ NÁDSTAVEC  FAREBNÉ KRYTKY K ŠESŤHRANNÝM SKRUTKÁM
Opravny sprej RAL  objem
 400ml    
Opravný lak RAL  objem
 20 ml
Uťahovací nadstavec   SW 8 Farebné krytky k šesťhranným skrutkám  SW 8 -16
 KALENÉ KLINCE DO BETÓNU DRÁŽKOVANÉ, POZINKOVANÉ    STAVEBNÉ KLINCE OCEĽOVÉ ŠTANDARDNÉ          
Kalené klince do betónu  rozmer mm
 2,7 x 30
 3,5 x 35
 3,5 x 40
 3,5 x 50
 3,5 x 60
Klince stavebné   rozmer mm
 2,8 x 63
 3,1 x 70
 3,1 x 80
 3,1 x 90
 4,0 x 100
 4,0 x 120
 4,5 x 150
 6,3 x 160
 6,3 x 180
 7,1 x 200
 7,1 x 220
 7,1 x 230
 7,6 x 250
 8,8 x 300     
       

 

HMOŽDINKY NATĹKACIE

 HMOŽDINKA NATĹKACIA - NILON TYP NH - PLOCHÁ HLAVA (TYP KUŽEL)
 HMOŽDINKA NATĹKACIA - NILON TYP NHH - HRÍBOVÁ HLAVA  HMOŽDINKA NATĹKACIA - POLYPROPYLÉN, TYP KSMK - HRÍBOVÁ HLAVA (TYP VALEC)
 HMOŽDINKA NATĹKACIA - POLYPROPYLÉN, TYP KSM - HRÍBOVÁ HLAVA (KUŽEĹ)
 Natĺkacia hmoždinky  rozmer mm
6,0 x 35
6,0 x 40
6,0 x 45
6,0 x 60
6,0 x 70
6,0 x 80
8,0 x 60
8,0 x 80
8,0 x 100
8,0 x 120
8,0 x 135
Natĺkacia hmoždinky  rozmer mm
 6,0 x 35
 6,0 x 40
 6,0 x 60
 6,0 x 70
 6,0 x 80

Natĺkacia hmoždinky  rozmer mm
 6,0 x 35
 6,0 x 40
 6,0 x 60
 6,0 x 70
 6,0 x 80
Natĺkacia hmoždinky

 rozmer mm
 6,0 x 40
 6,0 x 60
 6,0 x 80
 8,0 x 60
 8,0 x 80
 8,0 x 100
 8,0 x 120
 8,0 x 140
 8,0 x 160