header
Akcia betónová krytina od 6,48 €/m2, farebná škridla KM-Beta na strechu
Akcia plechová krytina od 7,40 €/m2, farebný plech na strechu
Akcia keramická pálená krytina od 8,90 €/m2, farebná škridla na strechu

         

                               Illbruck logo

 

Okenné Tesniace pásky

 

Illmod Trio 

Popis

 Páska spĺňa najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie škár, navyše je jedná o produkt "zelený produkt" bez emisií. Multifunkčné tesniaca páska určená najmä pre utesnenie okenných škár v prostredí:

 - pasívne a nízkoenergetické výstavba
 - bežná výstavba
 - rekonštrukcie
 - zateplenie škár

 Illbruck pásky Illmod Trio Illbruck pásky Illmod Trio Illbruck pásky Illmod Trio Illbruck pásky Illmod Trio

 

TwinAktiv

Popis

 Unikátna okenná tesniaca fólia vhodná ako pre utesnenie interiérovej časti škáry, tak aj jej exteriérovej časti. Fólia mení svoju tesnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu "EW" je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov. 

   Illbruck pásky TwinAktiv     Illbruck pásky TwinAktiv     Illbruck pásky TwinAktiv

 

Butyl & Bitumen Primer

Popis 

 Butyl & Bitumen Primer slouží jako adhezivum a základní nátěr při přípravě podkladu před aplikováním butylových a bitumenových pásek.

Illbruck primer

 

Osadenie okna

 Každý kto si dnes kupuje nové okná si kupuje zároveň aj ich montáž. Všetci zaplatia tisíce a myslia si, že montáž okná pomocou PUR peny je bezproblémová. Prečo to tak nie je? Problém je v styčnej škáre medzi rámom okna a murivom. Okná sa upevnia na pracne alebo cez rám na skrutky, následne sa medzera v ostení vypení polyuretánovou penou. Vytečená PUR pena sa oreže a potom sa omietne omietkou. Keďže PUR pena ma uzavretú štruktúru, ta sa orezaním naruší. Takáto montáž neskôr spôsobuje výrazné tepelné úniky, pretože do narušenej štruktúry PUR peny sa dostáva vlhkosť. Dochádza ku kondenzácii vodných pár, oddeľovaniu sa PUR peny od muriva a praskaniu omietky v styku okna s ostením. Kúty začínajú plesnivieť, v zime je cítiť prievan, prípadne môže prísť až ku vnikaniu vody do interiéru. Riešením tohto problému je montáž okien pomocou utesňovacích pások, ktoré zabezpečujú paronepriepustné utesnenie styčnej škáry medzi oknom a murivom a zabraňujú prenikaniu vlhkosti. Zabraňujú tak vzniku trhlín, vlhnutiu muriva a tvorbe plesní. Montáž okien pomocou takýchto pások znižuje tepelné straty a tým šetrí Vaše náklady na vykurovanie. Je to nový spôsob, ako utesniť kritické miesta po obvode okenných a dverných rámov.

Illbruck pásky

 

Okenné tesniace pásky

 Dlhá životnosť, kvalita montáže, správne tesnenie a ekonomické použitie materiálov, či šetrenie energií patria medzi hlavné záležitosti pri stavaní budov.  Najviac tepla uniká z budov cez nedôsledné opláštenie budovy a nekvalitným osadením okien. Znížiť náklady na energie je možné práve dobrým a kvalitným opláštením budovy a kvalitnou montážou okien a výplňami do okien. Pri kúpe nových okien je dôležité dbať na to, aby sa kvalitne utesnili pripájacie otvory, pretože pri zanedbaní tejto drobnosti dochádza k strate tepla, zároveň sa znižuje aj zvuková izolácia, prípadne môže dôjsť k vzniku plesní – keď vodné pary vo vašom byte premŕzajú a kondenzujú sa. A tak jednoducho prichádzame o nemalú čiastku peňazí. Riešením tejto situácie je okrem použitia PUR peny, tesniacich fólií aj jednoduché použitie tesniacich pások. Tesniace okenné pásky tesnia v troch vrstvách, a to vo vonkajšej, strednej (čo je v podstate výplň) a vnútornej. Vďaka tomuto trojvrstvovému tesneniu dokážeme splniť požiadavky nevyhnutné pre kvalitu pripájacieho otvoru. Pri vonkajšom tesnení dokážu tesniace pásiky chrániť otvory pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, akými sú poveternostné vplyvy, či hnaný dážď. Zhromažďovaniu, či kondenzovaniu vodných pár zabraňuje tesniaca páska svojou paro-priepustnosťou, čo znamená, že otvory v tesnení sú odvetrané. Pri stredovom tesnení, ktoré je zároveň aj výplňou, plní tesniaca páska funkciu tepelného, či zvukového odizolovania. Pri vnútornom tesnení dokáže tesniaca páska oddeliť od seba vnútorné a vonkajšie prostredie a ich klímu. Vďaka svoje paropriepustnosti sa chráni aj tesnenie v strede a nedochádza k vniknutiu vlhka a vodnej pary z vnútorných priestorov. Kúrenie pokrýva približne 20% celkovej energie použitej na chod domácnosti. Prostredníctvom tesniacej pásky je možné tieto náklady dlhodobo znížiť.

 

Illbruck logo