header
Akcia betónová krytina od 6,48 €/m2, farebná škridla KM-Beta na strechu
Akcia plechová krytina od 7,40 €/m2, farebný plech na strechu
Akcia keramická pálená krytina od 8,90 €/m2, farebná škridla na strechu

 

Použitie jednotlivých materiálov

materiál

farebnosť

po zvetraní

materiál

úprava

bez údržby

živostnosť (roky)

spojovanie

  Pozink

šedá - strieborná

šedá

ocel pozinkovaná

pozinkované

nie

7 - 20

letovanie, nity

  Titán-zinok

svetlo šedá

modro šedá

zliatina ZnTiCu

bez úpravy

áno

40 - 80

letovanie, nity

  Titán-zinok   predzvetralý

modro šedá

modro šedá

zliatina ZnTiCu

bez úpravy

áno

40 - 80

letovanie, nity

  Nerez

strieborná

strieborná

nerez pocínovaná

pocínované

áno

50 - 70

letovanie, nity

  Meď

medená

hnedá - zelená

zliatina CuZn

bez úpravy

áno

60 - 90

letovanie, nity

  Pozink  farebný

podľa farby

podľa farby

ocel pozinkovaná

farbené práškom

áno

20 - 40

silikón, nity

 Hliník farebný

podľa farby

podľa farby

hliník

farbené práškom

áno

50 - 70

silikón, nity

Dĺžka životnosti materiálov je závislá od údržby materiálov a vplyvom charekteristiky prostredia.

 

Možnosti spojovania jednotlivých materiálov

 

Pozink

Titán-zinok

Nerez

Meď

Hliník

  Pozink

-

A

A

N

A

  Titán-zinok

A

-

A

N

A

  Nerez

A

A

-

A

A

  Meď

N

N

A

-

N

  Hliník

A

A

A

N

-

A - ANO, je možné kombinovanie týchto materiálov
N - NIE, nedoporučuje sa kombinovanie týchto materiálov

 

Nomogram

           Nomogram na zistenie veľkosti zvodových rúr a žľabov

Nomogram dimenzovanie žlabov a zvodov

Plocha strechy určená k odvodneniu v m2